Nørup Vandværk a.m.b.a.

Det Nørup Vandværk a.m.b.a. vi kender i dag blev bygget i 1987. 

Vandværket har 2 boringer, en dobbelt boring og en enkelt boring ved Hærvejen, hvor råvandet hentes fra en ca.112 meter dyb boring.

Vandet pumpes fra boringerne ind til vandbehandling på selve vandværket. Her filtreres og iltes vandet, inden det føres ud i det 350 m3 store rentvands reservoir.

Herfra sørger ny og avanceret pumpestyring med overvågnings-kontrol for, at vi altid holder det samme tryk på vandet i forsyningsledningerne ud til forbrugerne uanset forbruget.

Ved manglende vandtryk eller andre fejlsituationer sørger overvågnings kontrollen for at der tilgår alarmer pr. SMS til de ansvarlige for værkets drift. Hvilket betyder få driftsstop til glæde for alle.

Forsyningsområdet strækker sig fra Kobberbøl i vest til Ollerup i øst og Trollerup i nord til Vejle Ådal i syd. I 2013 er Mørup også blevet del af vores forsyningsområde pga. nedlæggelse af Mørup vandværk. I januar 2020 blev Nørup Vandværk og Lihmskov Vandværk fusioneret under navnet Nørup Vandværk. Marts 2023 blev Nørup Vandværk og Lihmskov Sdr. Vandværk  fusioneret under navnet Nørup Vandværk

Cirka 85 kilometer ledningsnet bliver det til i alt.