Forsyningsområde

Forsyningsområdet omfatter Nørup by og de omkringliggende landområder. For at se afgrænsningen uden om Nørup kan du klikke på nedenstående kort over Nørup vandværks hovedledninger i landområderne.

På kortet mangler Mørup og Lihmskov som er blevet del af vort forsyningsområde senere.

Hvis du klikker på kortet, åbner en udskriftsvenlig udgave i PDF, som du også kan forstørre, helt op til 400%.