Priser og gebyrer

De gældende priser og gebyrer finder du i vores takstblad

Takstblad for 2023

Spørgsmål vedr. fakturaer og administration kan rettes til:
Kasserer
Gunda Pilgaard
Smedens Ager 2, Nørup 
7182 Bredsten
4015 3676
[email protected]