Vandspild

Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Du finder ansøgningsskemaet til eftergivelse af vandafgift her.

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

I tilfælde af utilsigtet vandspild rådgiver og vejleder vi dig gerne hvis du er i tvivl.