Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Bestyrelsen har 7 medlemmer, der er valg til bestyrelsen hver år til generalforsamlingen, medlemmet er valgt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen holder 5-6 møder årligt.

Jan Møller Rosenberg
Formand
Sødover Tværvej 1a, 7182 Bredsten Tlf.: 40 26 25 67 [email protected]
Knud Lind
Vandværkspasser
Rolighedsvej 7, Nørup, 7182 Bredsten Tlf.: 21 42 42 88 [email protected]
Jan Møller Rosenberg (1)
Kasserer
Sødover Tværvej 1a, 7182 Bredsten Tlf.: 40 26 25 67 [email protected]
Kristian Dalegaard
Bestyrelsesmedlem
Rolighedsvej 24, Nørup 7182 Bredsten. Tlf: 40169608 [email protected]
Lau Møller
Bestyrelsesmedlem
Sødovervej 29 7182 Bredsten Tlf.: 60468560 [email protected]
Søren Østergaard Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Mørupvej 21, 7183 Randbøl Tlf.: 22275485 [email protected]