Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Bestyrelsen har 7 medlemmer, der er valg til bestyrelsen hver år til generalforsamlingen, medlemmet er valgt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen holder 5-6 møder årligt.

Jan Møller Rosenberg
Formand
Sødover Tværvej 1a, 7182 Bredsten Tlf.: 40 26 25 67 [email protected]
Knud Lind
Vandværkspasser
Rolighedsvej 7, Nørup 7182 Bredsten Tlf.: 21 42 42 88 [email protected]
Gunda Pilgaard
Kasserer
Smedens Ager 2, Nørup 7182 Bredsten Tlf.: 75 88 36 76 / 40 15 36 76 [email protected]
Claus Mortensen
Bestyrelsesmedlem
Ballevej 101 7182 Bredsten. Tlf: 24 95 45 11 [email protected]
Lau Møller
Bestyrelsesmedlem
Sødovervej 29 7182 Bredsten Tlf.: 26 20 94 86 [email protected]
Carsten Hess Jensen
Bestyrelsesmedlem
De Lichtenbergs Vej 13, Nørup, 7182 Bredsten Tlf.: 75 88 32 19 / 21 25 85 29 [email protected]
Klaus Enevoldsen
Bestyrelsesmedlem
Søgårdvej 3 7182 Bredsten Tlf.: 20 43 51 30 [email protected]