Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Bestyrelsen har 7 medlemmer, der er valg til bestyrelsen hver år til generalforsamlingen, medlemmet er valgt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen holder 5-6 møder årligt.

Jan Møller Rosenberg
Formand
Sødover Tværvej 1a, 7182 Bredsten Tlf.: 40 26 25 67
[email protected]
Knud Lind
Vandværkspasser
Rolighedsvej 7, Nørup, 7182 Bredsten Tlf.: 21 42 42 88
[email protected]
Johnny Horsted
Bestyrelsesmedlem
Vestergårdsvej 17, 7183 Randbøl Tlf.: 20 91 38 28
[email protected]
Kristian Dalegaard
Bestyrelsesmedlem
Rolighedsvej 24, Nørup 7182 Bredsten. Tlf: 40 16 96 08
[email protected]
Lau Møller
Bestyrelsesmedlem
Sødovervej 29 7182 Bredsten Tlf.: 60 46 85 60
[email protected]
Søren Østergaard Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Mørupvej 21, 7183 Randbøl Tlf.: 22 27 54 85
[email protected]