Ledningsbrud

Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

  • Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.
  • Ring til vandværket på tlf. 21 42 42 88 
  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.
  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.
  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.