Historik

Nørup Vandværk blev stiftet i 1928 med værk, filter og hydroforpumpe beliggende på Rolighedsvej midt i Nørup og fungerede frem til etableringen af det nye vandværk på Hærvejen i 1987, som vi kender det i dag. 

Vandværket har 2 boringer hvoraf en er dobbelt boring, hvor råvandet hentes fra en ca.112 m dyb boring.

Vandet pumpes fra boringen ind til vandbehandling på selve vandværket. Her filtreres og iltes vandet, inden det føres ud i det 350 m3 store rentvands reservoir.

Herfra sørger ny og avanceret pumpestyring med overvågnings-kontrol for, at vi altid holder det samme tryk på vandet i forsyningsledningerne ud til forbrugerne uanset forbruget.

Ved manglende vandtryk eller andre fejlsituationer sørger overvågnings kontrollen for at der tilgår alarmer pr. SMS til de ansvarlige for værkets drift.

Det betyder, at driftsstop og heraf følgende mangel på drikkevand minimeres til et absolut minimum til glæde for forbrugeren.

Vandværket som det kendes i dag, blev som sagt etableret i 1987, bestående af det daværende Nørup Vandværk I/S (som på det tidspunkt forsynede Nørup by fra Hærvejen i nord til Vejle Å i syd) og så et helt nyetableret forsyningsområde i oplandet omkring Nørup.  

I 1986 havde man på flere ejendomme i landområdet omkring Nørup, store problemer med nitratforurenet drikkevand på de små boringer og brønde rundt i området.

Der var derfor blevet etableret en arbejdsgruppe, som havde til formål at få etableret en fornuftig vandforsyning for områdets forbrugere. Oplægget fra myndighederne var, at man etablerede et nyt vandværk for området, eller at man tilsluttede sig et af de eksisterende vandværker i området.

Efter flere kontakter endte det med, at arbejdsgruppen og Nørup Vandværk I/S, som på det tidspunkt også havde problemer med nitrat og okker i vandet, gik sammen om etablering af et nyt vandværk.

Det endte med et forsyningsområde som strækker sig fra Kobberbøl i vest til Ollerup i øst og Trollerup i nord til Vejle Ådal i syd.

2013 er desuden Mørup blevet del af vores forsyningsområde ved nedlæggelse af Mørup vandværk.

Januar 2020 blev Nørup Vandværk og Lihmskov Vandværk fusioneret under navnet Nørup Vandværk.

Marts 2023 blev Nørup Vandværk og Lihmskov Sdr. Vandværk fusioneret under navnet Nørup Vandværk.

Der er i dag ca. 85 km forsyningsledninger som forsyner 336 forbrugere.